Điều trị dự phòng là quá trình truyền thường xuyên các yếu tố đông máu cô đặc để ngăn ngừa chảy máu.

Ý tưởng về điều trị dự phòng xuất phát từ việc quan sát những người mắc hemophilia mức độ trung bình hoặc nhẹ (có mức yếu tố đông máu từ 1% trở lên) hiếm khi bị chảy máu tự phát. Họ cũng ít bị tổn thương khớp hơn những bệnh nhân hemophilia mức độ nặng. Các bác sĩ tin rằng nếu bệnh nhân có thể giữ mức yếu tố tối thiểu khoảng 1% cùng với việc thường xuyên truyền các yếu tố đông máu cô đặc, họ có thể giảm nguy cơ chảy máu và ngăn ngừa tổn thương khớp.

Hội Rối loạn đông máu Việt Nam trân trọng gửi tới quý vị tài liệu về điều trị dự phòng bệnh hemophilia do Liên đoàn Hemophilia Thế giới biên soạn và phát hành.  Tài liệu được dịch bởi Thanh Hà và do Hội Rối loạn đông máu Việt Nam biên tập, hiệu chỉnh.

Vui lòng tải tài liệu tại đây

Bình luận