Hemophilia là bệnh phổ biến nhất trong các bệnh do rối loạn yếu tố đông máu di truyền. Đó là bệnh lý làm cản trở quá trình đông máu bình thường, người bị bệnh Hemophilia chảy máu nhiều và lâu hơn. Đây là một rối loạn di truyền và con cái có thể bị mắc phải từ cha mẹ. Hemophilia có thể được hiểu là bệnh máu khó đông, người bị bệnh này thường bị chảy máu dù không bị chấn thương.

Bình luận