Bệnh von Willebrand là một rối loạn chảy máu. Người bị bệnh von Willebrand có vấn đề với một protein trong máu giúp kiểm soát chảy máu. Họ không có đủ protein này hoặc có nhưng không hoạt động bình thường làm cho máu đông chậm vì vậy chảy máu lâu cầm.
 
Bệnh von Willebrand có nhiều thể. Tất cả các thể này đều gây ra bởi protein yếu tố von Willebrand. Khi mạch máu bị tổn thương và bị chảy máu, yếu tố von Willebrand giúp một loại tế bào trong máu gọi là tiểu cầu kết dính với nhau và tạo thành cục máu đông để cầm chảy máu.
 
von Willebrand là một rối loạn chảy máu hay gặp nhất ở người. Bệnh gặp ở cả nam và nữ. Bệnh von Willebrand thường nhẹ hơn các rối loạn chảy máu khác. Nhiều bệnh nhân von Willebrand không biết mình bị bệnh vì triệu chứng rất nhẹ. Đối với đa số bệnh nhân von Willebrand, bất thường chảy máu ít hoặc không ảnh hưởng đến cuộc sống trừ phi bệnh nhân bị chấn thương nặng hoặc cần phẫu thuật. Tuy nhiên, với tất cả các thể của bệnh von Willebrand thì bệnh nhân vẫn có những vấn đề liên quan đến chảy máu.
 
Để biết thêm thông tin về bệnh, vui lòng tải tài liệu về bệnh von Willerbrand dưới đây. 

Bình luận