Nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng mang gen hemophilia A có thể sinh ra những người con khỏe mạnh, Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Học viện Quân Y triển khai chương trình "Chẩn đoán Hemophilia A trước chuyển phôi” như sau:

1. Mục đích:

Tư vấn, cặp vợ chồng mang gen, có con bị bệnh hemophilia A sinh con không bị bệnh hemophilia A.

2. Lợi ích của người tham gia chương trình

- Có thể sinh ra những người con không bị bệnh Hemophilia A.

- Miễn phí tiền chẩn đoán trước chuyển phôi (giá trị lên đến 150,000,000 đồng).

- Miễn phí tiền lưu trữ phôi trong IVF (giá trị lên đến 15,000,000 đồng).

- Có cơ hội được miễn phí toàn bộ kinh phí IVF và chẩn đoán trước chuyển phôi (tổng giá trị đến 200,000,000 đồng).

- Được ưu tiên hỗ trợ trong quá trình điều trị.

3. Tiêu chuẩn đối tượng:

- Cặp vợ chồng mang gen F8 bị tổn thương.

- Cặp vợ chồng, có con bị bệnh Hemophilia A.

- Tuổi vợ không quá 35 tuổi (các trường hợp từ 35-40 tuổi sẽ được xem xét bổ sung).

- Đủ tiêu chuẩn tham gia quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF).

4. Chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

-  TS. BS. Nguyễn Thị Mai, Giám đốc trung tâm Hemophilia – Bệnh viện Huyết học truyền máu trung ương; email: hemophiliavn@gmail.com.

-  TS. BS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Phôi lâm sàng, Học viện Quân Y; chủ nhiệm nhiệm vụ. email: tung_ttcnp@yahoo.com

-  BS. Đặng Tiến Trường, Phụ trách phòng phân tích ADN, Bộ môn Giải phẫu, Học viện Quân Y; Chủ nhiệm nhiệm vụ, SĐT: 0936.387.286/ email: truongdtvmmu@gmail.com.

 

 


Bình luận