Hội Hemophilia Ireland tài trợ 5000 Euro (khoảng 131.000.000 VND) nhằm tạo việc làm và thu nhập cho hội viên Hội Rối loạn Đông máu Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Hội Hemophilia Ireland hỗ trợ Việt Nam và còn tiếp tục trong năm 2018.

BCH Hội Rối loạn Đông máu Việt Nam làm việc với Hội Hemophilia Ireland trong chương trình kết nghĩa (Ireland 2013)

Qua đó, dự án "Hỗ trợ việc làm”dành cho hội viên Hội Rối loạn Đông máu Việt Nam sẽ được thực hiện trong năm 2017.

Anh/chị nào có mong muốn hỗ trợ việc làm thì đăng ký theo mẫu đơn sau (file đính kèm) và gửi lại cho các Chi hội trưởng/CLB tổng hợp rồi chuyển tới văn phòng Hội.

Dự án nào khả thi sẽ được văn phòng Hội duyệt và thực hiện giải ngân ngay trong năm 2017.

Hạn đăng ký trước ngày: 24/11/2017

 

Tải về Mẫu đơn đăng ký

 

Văn Phòng Hội

 

Bình luận