Tiểu cầu là gì?
Các tiểu cầu là những tế bào nhỏ lưu chuyển trong máu. Chúng liên quan tới quá trình đông máu và sửa chữa những mạch máu bị tổn thương. 
Khi mạch máu bị tổn thương, các tiểu cầu gắn vào các phần bị phá hủy và lan ra khắp bề mặt để làm ngừng chảy máu (quá trình này gọi là sự kết dính). Cùng thời điểm đó, các chất hóa học được đưa ra từ các bao nhỏ trong tiểu cầu được gọi là các hạt nhỏ (quá trình này được gọi là sự tiết). Các chất hóa học này thu hút các tiểu cầu khác tới phần bị tổn thương và làm chúng kết thành cục với nhau nhằm tạo thành các nút tiểu cầu (quá trình này gọi là sự kết hợp) 
Đôi khi các nút tiểu cầu là đủ để làm dừng chảy máu. Tuy nhiên nếu vết thương rộng, các protein khác được gọi là các yếu tố đông máu được đưa đến phần bị tổn thương. Nhưng yếu tố đông máu này hoạt động cùng nhau trên bề mặt tiểu cầu để hình thành và làm vững chắc cục máu đông.
 
Rối loạn chức năng tiểu huyết là gì?
Rối loạn chức năng tiểu cầu là trạng thái mà tiểu cầu không hoạt động như bình thường, gây nên xu hướng chảy máu hoặc thâm tím. Khi các nút tiểu cầu không được hình thành một cách chính xác, chảy máu sẽ vẫn tiếp tục lâu hơn thông thường.
Khi tiểu cầu chứa nhiều vai trò trong việc đông máu, rối loạn chức năng tiểu huyết cầu có thể dẫn tới rối loạn đông máu ở những mức độ khác nhau.
 
Để biết thêm thông tin, truy cập vào trang www.wfh.org
 
Biên dịch Phạm Hoàng Minh (Nguồn www.wfh.org)

Bình luận