Các yếu tố đông máu là gì?
Các yếu tố dông máu là các protein trong máu để kiểm soát sự chảy máu.
Khi mạch máu bị tổn thương, các thành của mạch máu thu hẹp lại nhằm hạn chế dòng máu chảy đến nơi bị tổn thương. Sau đó, các tế bào máu nhỏ được gọi là tiểu cầu sẽ gắn vào phần tổn thương. Cùng thời gian đó, các thành phần hóa học được giải phóng từ các bao nhỏ bên trong tiểu cầu để thu hút các tế bào khác tới khu vực đó và làm chúng kết thành khối cùng nhau để tạo thành nút tiểu cầu. 
Trên bề mặt của các tiểu cầu đang hoạt động, nhiều yếu tố đông máu khác nhau hoạt động cùng nhau theo các chuỗi phản ứng hóa học phức tạp (được biết như thác đông máu) để tạo thành các cục máu đông. Các khối đó hoạt động như các mắt lưới để làm dừng chảy máu.
 
Thiếu yếu tố đông máu hiếm gặp là gì?
Nếu yếu tố đông máu nào bị thiếu hoặc không hoạt động bình thường, các phản ứng dây chuyền bị khóa lại. Khi điều này xảy ra, các cục máu đông không được tạo thành và sự chảy máu diễn ra lâu hơn bình thường. 
Sự thiếu yếu tố đông máu hiếm gặp là sự rối loạn đông máu mà trong đó, một trong những yếu tố đông máu (ví dụ như yếu tố I, II, V, VII, X, XI hoặc XIII) bị thiếu hoặc không hoạt động bình thường. Các rối loạn này được biết tới ít hơn vì chúng hiếm khi được chẩn đoán.  
 
Để tham khảo thêm, hãy vào trang www.wfh.org 
 
Nguồn www.wfh.org

Bình luận